FOCUSLAW
 
-  
-
ICT, TEKNOLOGIA JA TIETOTURVA
• Toimimme sekä toimittajien että asiakkaiden juridisina
   neuvonantajina erilaisissa ICT- järjestelmien ja
   palvelukokonaisuuksien hankinnoissa tai näihin
   liittyvissä muutostilanteissa.

• Laadimme erilaisia sopimuksia ja muuta ohjeistusta
   liittyen ICT-hankintoihin ja toimituksiin sekä
   tietoturvaan ja avustamme sopimusneuvotteluissa.

 
ULKOISTUS
• Toimimme sekä ulkoistajien että ulkoistamispalveluita
   tarjoavien toimijoiden juridisina neuvonantajina.

• Konsultoimme ulkoistamisstrategian ja -prosessien
   suunnittelussa sekä ulkoistettavan liiketoiminnan
   tai sen osan siirtämisessä ja tarvittavien
   sopimusten neuvottelussa ja laadinnassa.

 
JAKELUSOPIMUKSET
• Meillä on laaja käytännön kokemus eri jakelukanavien
   hyödyntämisestä ja tähän liittyvästä sopimustoiminnasta
   (mm. agentuuri-, jälleenmyynti- ja franchising
   -sopimukset).

• Konsultoimme jakelusopimuksien laatimisessa sekä
   jakelusopimuksiin liittyvien ongelma-, ristiriita-
   ja muutostilanteiden hallinnoinnissa.

 
YRITYSJÄRJESTELYT
• Strukturoimme ja annamme oikeudellista konsultointia
   liittyen yritysjärjestelyihin kuten osake- ja
   liiketoimintakauppoihin sekä yhtiöiden tai
   yhtiöryhmien uudelleenjärjestelyihin.

• Suoritamme tarvittavat oikeudelliset due diligence
   -tarkastukset ja muut oikeudelliset auditoinnit
   sekä laadimme sopimukset ja annamme siihen
   liittyvää konsultointia.

 
YHTIÖOIKEUS
• Toimimme oikeudellisina asiantuntijoina
   yhtiön perustamisen, lopettamisen, siirtämisen
   ja yhtiömuodon muutosten suunnittelussa ja
   toteuttamisessa.

• Laadimme yhtiön hallintoon liittyvän dokumentaation ja
   hoidamme siihen liittyvät toiminnot kuten yhtiökokoukset,
   governance-mallit ja yhtiöoikeudellisen riskienhallinnan.

 
YLEINEN JURIDINEN RISKIENHALLINTA, IMMATERIAALIOIKEUDET JA YRITYSSALAISUUDET
• Toimimme operatiivisen johdon juridisina neuvonantajina
   sekä pitkän aikavälin yhteistyössä että case-by-case
   -toimeksiannoissa.

• Tavoitteenamme on yrityksen operatiiviseen
   toimintaan liittyvien riskien kartoitus ja hyvä hallinta.
   Yllättävissä riskitilanteissa teemme nopean tilanne-
   arvion ja esitämme johdolle toimenpidesuositukset,
   joiden tavoitteena on estää ongelman eskaloituminen
   sekä minimoida yritykselle ja sen toiminnalle
   koituvat vahingot.

 
ULKOMAISTEN KONSERNIEN TYTÄRYHTIÖT
• Konsultoimme ulkomaisen emoyhtiön johtoa ja sen
   Suomessa toimivaa maajohtoa yhtiöoikeudellisissa
   ja yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyvissä
   juridisissa kysymyksissä. Hoidamme yhtiöoikeudelliset
   toimenpiteet ja laadimme tarvittavan dokumentaation.

Focuslaw tekee yhteistyötä eri järjestöjen ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Koulutamme asiakkaidemme ja heidän yhteistyökumppaniensa henkilöstöä ja myös luennoimme eri tilaisuuksissa.

 
   
In English