FOCUSLAW
 
-  
-
”Harrastuksiini kuuluvat mökkeily ja veneily Turun saaristossa yhdessä perheen kanssa sekä kalastus ja ammunta. Koulutan myös perheemme Beauceron-rotuisia palveluskoiria ja toimin koulutusohjaajana.”
 
Työkokemus
Asianajotoimisto Juutilainen & Co Oy
asianajaja, osakas (2007 - 2008)
• teknologia, tuotanto-, yhteistyö- ja jakelusopimusten
   konsultointi ja laadinta
• operatiivisen yritysjohdon konsultointi ja
   oikeudellisten riskien hallinta
• erityisesti IT-alan sopimusoikeus
• asianajotoimiston palveluiden ja markkinoinnin
   kehittäminen

 
FinIT Law Offices
Senior Associate (2004 - 2007)
• teknologia-, tuotanto-, yhteistyö- ja jakelusopimusten
   konsultointi ja laadinta
• operatiivisen yritysjohdon konsultointi ja
   oikeudellisten riskien hallinta
• erityisesti IT -alan sopimusoikeus
• yritysjärjestelyihin osallistuminen ja due diligence
   -tarkastusten suorittaminen (erityisesti ICT alan järjestelyt)

 
Process Vision Oy
Legal Counsel (2003 - 2004)
• energia-alan ohjelmistoyhtiön sisäisen due dilligence
   -tarkastuksen suorittaminen ja yhtiön juridisten riskien
   kartoitus
• nopeasti laajentuneen yhtiön kotimaisen ja
   kansainvälisen sopimustoiminnan parantaminen ja
   kehittäminen mukaan lukien henkilöstön
   koulutus ja erityisesti IPR-oikeuksiin liittyvän
   sopimustoiminnan ja ohjeistuksen suunnittelu ja laadinta
• etabloitumissuunnitelman laadinta yhtiön Ruotsiin
   perustettavaa tytäryhtiötä varten

 
Oy Algea Ab
Myyntijohtaja (1997 – 2003),
tuote-/ myyntipäällikkö (1985–1997)
• teknisen alan tuonti, vienti ja tukkuliike, jolla toimintaa
   sekä Suomessa että ulkomailla; tuotteet pääasiassa
   teollisuuden tuotantolaitteistoja ja mittausjärjestelmiä,
   näihin liittyviä ohjelmistoja, pneumatiikka- ja
   hydrauliikka komponentteja sekä koneita, työkaluja ja
   tarvikkeita.
• yhtiön myynnin, markkinoinnin sekä hankinta- ja
   jälkimarkkinointitoiminnan suunnittelu,
   johtaminen ja kehittäminen
• yhtiön koko liikejuridiikan hoitaminen mukaan lukien
   sopimus- ja yhtiöoikeus
• yhteydet päämiehiin (alansa johtavia monikansallisia
   yhtiöitä Euroopassa, USA:ssa ja Kaukoidässä)
• yhteydet asiakkaisiin niin kotimaassa (mm. ABB, Finnair,
   Metso, YIT, VR) kuin kansainvälisesti (mm. Pohjoismaat,
   Venäjä, entisen Neuvostoliiton maat, Baltia, Eurooppa ja
   Kiina)

 
   
In English Asianajajat  |  Peter Roos