we focus on your business

Palvelut

Asiakkaitamme ovat Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla toimivat yksityiset ja julkiset yhtiöt. Ne toimivat mm. seuraavilla toimialoilla:

• Ohjelmisto- sekä tietoliikenneliiketoiminta

• Tekninen kauppa ja autoala

• Terveydenhoito

• Pääomasijoittajat ja yritysjärjestelijät

• Valmistava teollisuus

Omat erityisryhmänsä muodostavat tietojärjestelmä- sekä tietoliikennehankinnat eri toimialoilla, jakelusopimukset jakelun eri portailla sekä ulkomaisten yhtiöiden suomalaiset tytäryhtiöt.

"Asiakkaamme edustavat useita eri toimialoja. Heitä yhdistää tarve kehittää oman yrityksensä toimintaa kokeneen juridisen neuvonantajan tuottamilla palveluilla."

Tärkeimmät palvelut

ICT, TEKNOLOGIA,TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

• Toimimme sekä toimittajien että asiakkaiden juridisina neuvonantajina erilaisissa ICT- järjestelmien ja palvelukokonaisuuksien hankinnoissa tai näihin liittyvissä muutostilanteissa.

• Laadimme erilaisia sopimuksia ja muuta ohjeistusta liittyen ICT-hankintoihin ja toimituksiin sekä tietoturvaan ja avustamme sopimusneuvotteluissa.

• Neuvomme EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisessa käytännön yritystoiminnassa sekä teemme siihen liittyviä sopimuksia ja suosituksia

JAKELUSOPIMUKSET

• Meillä on laaja käytännön kokemus eri jakelukanavien hyödyntämisestä ja tähän liittyvästä sopimustoiminnasta (mm. agentuuri-, jälleenmyynti- ja franchising -sopimukset).

• Konsultoimme jakelusopimuksien laatimisessa sekä jakelusopimuksiin liittyvien ongelma-, ristiriita- ja muutostilanteiden hallinnoinnissa.

YRITYSJÄRJESTELYT

• Strukturoimme ja annamme oikeudellista konsultointia liittyen yritysjärjestelyihin kuten osake- ja liiketoimintakauppoihin sekä yhtiöiden tai yhtiöryhmien uudelleenjärjestelyihin.

• Suoritamme tarvittavat oikeudelliset due diligence -tarkastukset ja muut oikeudelliset auditoinnit sekä laadimme sopimukset ja annamme siihen liittyvää konsultointia.

YHTIÖOIKEUS

• Toimimme oikeudellisina asiantuntijoina yhtiön perustamisen, lopettamisen, siirtämisen ja yhtiömuodon muutosten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

• Neuvomme erilaisissa kannuste- ja optiojärjestelyissä sekä laadimme osakassopimuksia.

• Laadimme yhtiön hallintoon liittyvän dokumentaation ja hoidamme siihen liittyvät toiminnot kuten yhtiökokoukset, governance-mallit ja yhtiöoikeudellisen riskienhallinnan.

YLEINEN JURIDINEN RISKIENHALLINTA, TYÖOIKEUS, IMMATERIAALIOIKEUDET, LIIKESALAISUUDET JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

• Toimimme operatiivisen johdon juridisina neuvonantajina sekä pitkän aikavälin yhteistyössä että case-by-case -toimeksiannoissa. Tarvittaessa hoidamme sovintoneuvottelut ja mahdolliset sovittelumenettelyt sekä oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt.

• Tavoitteenamme on yrityksen operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien kartoitus ja hyvä hallinta. Yllättävissä riskitilanteissa teemme nopean tilanne- arvion ja esitämme johdolle toimenpidesuositukset, joiden tavoitteena on estää ongelman eskaloituminen sekä minimoida yritykselle ja sen toiminnalle koituvat vahingot.

ULKOMAISTEN KONSERNIEN TYTÄRYHTIÖT

• Konsultoimme ulkomaisen emoyhtiön johtoa ja sen Suomessa toimivaa maajohtoa yhtiöoikeudellisissa ja yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Hoidamme yhtiöoikeudelliset toimenpiteet ja laadimme tarvittavan dokumentaation. Focuslaw tekee yhteistyötä eri järjestöjen ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Koulutamme asiakkaidemme ja heidän yhteistyökumppaniensa henkilöstöä ja myös luennoimme eri tilaisuuksissa.